Ponad 10 lat
doświadczenia
w branży
mechanicznej

więcej

Oferty pracy

Do każdego CV prosimy o dołączenie wzoru zgód na przetwarzanie danych osobowych

Elektryk

Prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na adres: info@aaglob.com

Automatyk

Prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na adres: info@aaglob.com

Ślusarz narzędziowy

Prosimy o przesłanie CV wraz ze zdjęciem na adres: info@aaglob.com

Wzór zgód na przetwarzanie danych osobowych

ZGODA NA UDZIAŁ W PROCESIE REKRUTACYJNYM NA KONKRETNE STANOWISKO – TJ. NA JEDEN, KONKRETNY PROCES REKRUTACYJNY WRAZ ZE ZGODĄ NA PRZYSZŁEREKRUTACJE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów prowadzonej przez AAGLOB S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Ks. J. Popiełuszki 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00003264960, NIP: 684-25-54- 989, REGON: 180 398 431, rekrutacji na stanowisko NAZWA STANOWISKA

Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonym CV dla celów związanych z przyszłymi procesami rekrutacyjnymi organizowanymi przez Spółkę AAGLOB S.A. z siedzibą w Krośnie. Jestem świadomy, że wyrażenie zgód jest dobrowolne oraz że mam prawo do ich wycofania w dowolnym momencie, a wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na ich podstawie.

Naszą misją jest realny wpływ na rozwój naszych klientów poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, automatyzację linii produkcyjnych, produkcję nowoczesnych maszyn, projektowanie prototypowych rozwiązań przemysłowych